Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Autor
18.09.2017 26.09.2017

Pozvánka na ZZO Drnovice dne 26.9.2017

Eva Repatá
08.09.2017 21.10.2017

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Eva Repatá
07.09.2017 23.09.2017

Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Eva Repatá
05.09.2017 21.10.2017

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Eva Repatá
21.08.2017 21.10.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Eva Repatá
18.11.2014 21.12.2023

Výzva úřadu pro zastupování státu

Eva Repatá