Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 08.09.2017
Sejmuto: 21.10.2017
Autor: Eva Repatá