Dotace a příspěvky

2017  OPRAVA ZÁZEMÍ, ŠATNY A TĚLOCVIČNY V ZŠ A MŠ DRNOVICE
Dne 14.2.2017 byla podána žádost na Zlínský kraj o poskytnutí dotace z Programu na podporu obnovy venkova RP02-17DT1  pro rok 2017 na projekt „Oprava zázemí, šatny a tělocvičny v ZŠ a MŠ Drnovice“. Celkové náklady na tento projekt byly 333.490,01 Kč a podpora od Zlínského kraje byla na základě Smlouvy o poskytnutí dotace stanovena na 198.000,- Kč. Díky tomuto projektu jsou v tělocvičně i v šatně a zázemí konečně vyhovující podmínky pro  děti  i ostatní, kteří tyto prostory využívali. 

2015  REKONSTRUKCE MÍSTNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V OBCI
DRNOVICE  

Dne 12.2.2015 byla podána žádost na Zlínský kraj o poskytnutí podpory v rámci PF02-15DT1/144 Program na podporu obnovy venkova na realizaci projektu Rekonstrukce místní účelové komunikace v obci Drnovice. Tato žádost byla k poskytnutí podpory Zlínským krajem ve výši  513 000 Kč schválena. V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci místní účelové komunikace a touto rekonstrukcí došlo ke zlepšení její přehlednosti a ke zvýšení bezpečnosti.

2014-2015  ZIMNÍ ÚDRŽBA  

Se sousední obcí Tichov, jsme stejně jako loňský rok, společně řešili problematickou situaci kolem účelové soukromé komunikace mezi Drnovicemi a Tichovem. Díky podpoře zastupitelstva Zlínského kraje se nám i na letošní zimní období podařilo zajistit finanční prostředky na zimní údržbu. Dne 10.2.2015 byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na účelovou neinvestiční dotaci a to ve výši osmdesát tisíc korun na každou obec. Zimní údržbu v období od 1.10.2014 do 31.3.2015 bude provádět  firma SÚS Zlínska s.r.o.

2014  BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHODNÍKU DRNOVICE – VÝPUSTA  

Dne 13.2.2014 byla podána žádost o poskytnutí podpory v rámci PF02-14DT1/042 Program na podporu obnovy venkova na realizaci projektu Bezbariérové úpravy chodníku Drnovice – Výpusta, „část B“. Tato žádost byla k poskytnutí podpory Zlínským krajem ve výši  79 000 Kč schválena. V rámci tohoto projektu došlo k modernizaci a úpravě chodníku a tudíž ke zvýšení bezpečnosti všech chodců, kteří jej každodenně využívají.

2013  ZIMNÍ ÚDRŽBA  

Se sousední obcí Tichov jsme společně řešili problematickou situaci kolem účelové soukromé komunikace mezi Drnovicemi a Tichovem. Díky podpoře zastupitelstva Zlínského kraje se nám na letošní zimní období podařily zajistit finanční prostředky na zimní údržbu, jejichž výše činí osmdesát tisíc na každou obec. Tyto prostředky jsou poskytnuty prostřednictvím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Zimní údržbu v období od 1.11.2013 do 31.3.2014 bude provádět  firma SÚS Zlínska s.r.o, .

ROK 2011-2012
ÚZEMNÍ PLÁN DRNOVICE
Dne 7.3.2011 jsme podali žádost na Zlínský kraj o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova na realizaci projektu nazvaného „ Územní plán Drnovice“. Tato žádost byla schválena a v souladu s rozhodnutím Zlínského kraje, ze dne 29.6.2011, byla vybrána k poskytnutí podpory Zlínským krajem, a to částkou 155.000,- Kč.
Celkové výdaje na vytvoření ÚP Drnovice činily  222.000,- Kč.
Na základě výběrového řízení se zhotovitelem stala Ing. arch. Jitka Šimordová.

ROK 2010
VÝMĚNA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY NA ZŠ A MŠ DRNOVICE
Za pomoci Zlínského kraje z Programu obnovy venkova se během letošních prázdnin podařilo zrekonstruovat část střechy na ZŠ a MŠ Drnovice a to finanční částkou od Zlínského kraje ve výši 126 000 Kč.
Tato část střechy byla do této doby pokryta jednofalcovou pálenou střešní taškou zhotovenou kolem roku 1960, která díky svému stáří a opotřebení způsobila v posledních letech několik škodných událostí, způsobených převážně rozpadem střešní tašky a následným zatečením do prostoru interiéru budovy.
Dalším podnětem bylo, že se budova nachází přímo u hlavní silnice v blízkosti zastávky autobusu. Dennodenně kolem ní prochází spousta lidí a hlavně děti, které tuto školu navštěvují a tak jsme měli obavu, aby se některá ze střešních tašek neuvolnila a nezpůsobila někomu úraz.
Současně při této rekonstrukci byly vyměněny vadné krovy a celkové střešní laťování.