Ceník obce

Ceník obce Drnovice schválený ZO s účinností od 21.5.2014

 CENÍK

Zastupitelstvo obce Drnovice schválilo tento ceník:

1.      Cena za hlášení obecním rozhlasem
          Cena za 1 hlášení obecním rozhlasem pro fyzické či právnické osoby za účelem
podnikání, ve výši 30,- Kč.

2.  Cena za 1m3 palivového dřeva z obecních lesů

       Samovýroba
       Cenu za běžný 1m3 tj. 0,64 m3 „plnometru“ palivového dřeva z obecních lesů
z prořezávek, polomů, uschlých stromů bude stanovena na základě tabulky stanovené
lesním hospodářem a bude se pohybovat od 50-300,- Kč. Netýká se dřeva
připraveného zájemci po plánované těžbě dřeva k prodeji např. vyčištění rubu.

       Prodej hotového štípaného dříví
      Cena za běžný 1m3 tj. 0,64 m3 „plnometru“ palivového dřeva z obecních lesů „
tvrdého“ je stanovena na 800,- Kč a „ měkkého“ je stanovena na 600,-Kč.

3.  Cena za vypůjčení obecních tranzitních dodávkových vozů
Cena bude stanovena vždy k 1.1. dni nového roku, dle aktuálních cestovních náhrad

      Půjčení transitního vozu:
     Je možné pouze pro obecní složky a spolky a to na základě podepsané smlouvy o
výpůjčce

     Půjčení obecní dodávky:
    Je možné pouze pro obecní složky a spolky a to na základě podepsané smlouvy o
výpůjčce.
Dále pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a to pouze s řidičem stanoveným obcí

4.  Cena za vypůjčení obecních traktorů
Cena je stanovena na částku 45,-Kč/1km
Je možné zapůjčit traktory s řidičem stanoveným obcí anebo fyzické osobě s trvalým
pobytem v obci a to na základě řidičského oprávnění umožňující řídit traktor a
po podepsání smlouvy o výpůjčce

5.  Cena za ubytování je stanovena dle počtu dní a lidí
1-2 dny ……………. 200,- Kč/ 1 den
3-6 dnů ……………. 170,- Kč/ 1 den  (obsazenost  3 a více lidí)
7 a více ……………  130,- Kč/ 1 den  (obsazenost  6 a více lidí)

      Ubytování je určeno pro turisty, návštěvníky a lidi ze vzdálenějších míst pracujících v
našem regionu. Není určeno pro lidi hledající dlouhodobý pobyt ani pro lidi s trvalým
pobytem v naší obci

6.  Cena za pronájem víceúčelového hřiště
1 hodina ………… 60,– Kč
Osvětlení ………… 50,– Kč
Děti z Drnovic mladší 18-ti let mají vstup zdarma, v případě zájmu budou platit pouze
příplatek za osvětlení

7.  Cena za dětský lyžařský vlek
Poplatek na celou sezonu: 150,-Kč/1 osoba (dítě)
Poplatek na jeden den: 30,-Kč/1 osoba (dítě)
Půjčení lyžařského vybavení: vratná záloha ve výši 500,- Kč

8.  Cena za nebytové prostory na menší rodinné akce v budově muzea
(kuchyň+malý sál+WC)

Nájem včetně topení a spotřeby vody za tyto prostory je 400,-Kč + spotřebovaná
elektrika
(její cena bude vypočítána dle posledního vyúčtování od dodavatele)

                                                      Způsob úhrady

Výše stanovené ceny je možno uhradit:  hotově na obecním úřadě

                                                     Platnost

                                   Tento ceník platí od 21.5.2014


Tomáš Zicha                                                                                               Eva Repatá
starosta obce                                                                                      místostarostka obce