Pozvánky na akce

Připravované akce v obci Drnovice

11.11.2017 – hodová zábava
26.11.2017 – ochutnávka zabíjačkových pochoutek
8.12.2017 – beseda s důchodci
10.12.2017 – vítání občánků
27.12.2017 – tradiční obecní výšlap
31.12.2017 – ohňostroj