Aktuality

Připravované akce v obci Drnovice
  

V roce 2017 došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu:
do 65 let  ………….. 300,- Kč/ rok
65 let a víc ………..  250,- Kč/ rok