ZŠ a MŠ Drnovice

Kontaktní údaje
Základní škola a Mateřská škola Drnovice
příspěvková organizace
Drnovice 104
763 25 Újezd

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75020068
IZO: 600114422
Identifikátor školy: 102304903

Tel: 577 350 898
E-mail: zsdrn@zlinedu.cz
Webové stránky: www.zsmsdrnovice.cz
Ředitel: Mgr. Tomáš Lebloch
Zřizovatel: Obec Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd

Něco málo o základní škole
Budova Základní školy v Drnovicích, byla postavena v roce 1902 jako jednopodlažní.
V roce 1932 došlo k rozšíření budovy o 2 třídy. Po dalších úpravách v pozdějších letech se součástí školy stala i škola mateřská. V současné době se nachází v budově školy:
– 1 třída mateřské školy, kapacita 19 dětí ( viz. mateřská škola)
– 2 třídy základní školy, kapacita 40 žáků
– školní družina, kapacita 24 žáků
– školní jídelna s vlastní kuchyní, kapacita 62 strávníků
K dalšímu vybavení školy patří: učebna pohybové výchovy, pracovní dílna, počítačová učebna a školní dvůr. Na školním dvoře je pískoviště, altánek, dřevěný domek a průlezky. Všechny prostory jsou vybaveny funkčním zařízením a plně využívány.

Něco málo o mateřské škole:
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem o kapacitě 19 dětí.
Provozní doba mateřské školy je od 7,00  do  15,00  hodin.
Dopolední program je věnován hlavně řízeným aktivitám zaměřených na hru a zájmovou činnost, práci s integrovanými dětmi a pobyty venku ( možnost využití tělocvičny, školního dvora na kterém je pískoviště, altánek, dřevěný domek a průlezky a taky dětského hřiště).  Odpolední program je zaměřen na volné činnosti a aktivity dětí. Výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoli omezující s oporou o pozitivní rysy dítěte. Děti mají možnost používat vhodné kompenzační a didaktické pomůcky, speciální výukové programy apod. Třída mateřské školy je vybavena i klavírem.