Naučná stezka Vařákovy paseky

NAUČNÁ STEZKA VAŘÁKOVY PASEKY
Délka trasy:
16 km

Popis trasy: Naučná stezka Vařákovy paseky začíná u vlakového nádraží v  Horní Lidči. Zpočátku vede po žluté turistické značce kolem Lačnovských rybníků, do vesnice Lačnova, odtud do Dolních a Horních Lačnovských skal až na hřeben Vizovických vrchů. Dále pokračuje modrou turistickou značkou až na vařákovy paseky. Odtud se vrací kousek zpět k rozcestí Láz a pokračuje pod vrcholy Krajčice a Kopce k Čertovým skalám a do Lidečka. Trasu je možné absolvoval i z Lidečka.


Zastávky : Na naučné stezce je celkem 15 zastavení.

1) Horní Lideč – u nádraží
2) Horní Lideč – škola
3) Horní Lideč – konec obce
4) Lačnovské rybníky – slouží zejména ke sportovnímu rybolovu, v  době tahu a také za potravou přilétají některé druhy vodních ptáků, např. volavka popelavá, čírka obecná a modrá, vzácněji lžíčák pestrý a hvízdák euroasijský. Z hnízdících druhů vodních ptáků se zde vyskytuje např. kachna divoká, polák chocholačka nebo slípka zelenonohá.
5) Lačnov – obec
6) Lačnov – konec obce
7) Lačnov – Pod lesem
8) Lačnovské skály dolní – Dolní lačnovské skály (též zvané Trčkovy) a Horní lačnovské skály. Lačnovské skály jsou od čtyřicátých let minulého století nerozlučně spojeny vývojem trampského hnutí na Valašsku.
9) Vařákový paseky
10) Rozcestí Láz
11) Lesní tůň
12) Podvrcholy Krajčice a Kopce
13) Nad pramenem
14) Čertovy skály – Přírodní památka
15) Lidečko – obec

 

Na naučnou stezku Vařákovy paseky se dostanete z Drnovic trasou – Osada Ploština, Pod Sveradovem – rozcestí Bařinka – Vařákovy paseky. (asi 12 km.)

Popis jednotlivých zastávek z obce Drnovice :

1) Obec Drnovice
2) osada Ploština – bývalá pasekářská osada nachází se severně od obce Drnovice. Byla vypálená 19. 4. 1945 nacisty, v hořících staveních zahynulo tehdy 24 obyvatel. Dnes zde stojí kaple, památník odboje a muzeum.
3) Pod Sveradovem – rozcestí pod Sveradovem nachází se 3 km západně od osady Ploština, cesta vede lesními cestami, má mírně stoupavý charakter.
4. rozcestí Bařinka – cesta na rozcestí Bařinka vede lesní cestou – má rovinatý charakter. Vzdálenost od rozcestí Pod Sveradovem – 1 km.
5. Vařákovy paseky – Výška nad mořem : 700 m. Bývalá pasekářská osada vypálená fašisty 2.5.1945. Tragickou událost připomíná malý pomníček s lípami. V  současné době louka na hřebenu Vizovických vrchů, východním směrem od obce Lidečko. Místem prochází modrá turistická značka
6. Rozcestí Lazy Rozcestí Láz leží na modré turistické značce táhnoucí se z  Lidečka přes Čertovy skály na Vařákovy paseky. Odbočuje zde žlutá na Lačnovské skály a na druhou stranu na Trubiska. Místo je bez výhledu, na všechny strany brání výhledu převýšení nebo stromy. Láz je 10 stanovištěm místní naučné stezky Vařákovy paseky.
7. Lesní tůň mokřadní společenstva, mezi něž patří studánky, prameniště, lesní potůčky a tůně mají velký význam pro celou řadu vodních živočichů, kteří jsou částečně nebo úplně vázané na vodní prostředí- Lesní tůň se nachází na trase naučné stezky Vařákových Pasek mezi rozcestím Lazy a Čertovými skalami asi 1,3 km od rozcestí Lary
8. Čertovy skály – těnu charakteru schodovité zdi z  odolných paleogenních pískovců, vypreparovanou z okolní horniny. Naleznete je nedaleko obce Lidečko a jste-li horolezci, byť amatéři, nezapomeňte si s sebou vzít výstroj. Jsou zde totiž skvělé cvičné lezecké terény. Možné je ubytování a strava ve zdejším motorestu
9. Lačnovské rybníky – Rybníky slouží zejména ke sportovnímu rybolovu. Z ryb zde žije sumec velký, kapr obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, lín obecný, plotice obecná, perlín ostrobřichý, úhoř říční, okoun říční, mník jednovousý. Najdeme zde také škeble rybničné a v přítocích pak pstruhy obecné i raky. Z typických druhů obojživelníků se v rybníčcích rozmnožují zejména skokan hnědý, ropucha obecná a rosnička zelená. K rybníkům v době tahu a také za potravou přilétají některé druhy vodních ptáků.
10. Lačnovské skály – Pískovcový skalní utvar na hřebeni Vizovických vrchů. Přístup nejlépe po žluté značce na jižní straně hřebene. Jde o dvě skupiny cvičných skal (Horní a Dolní). Nejvhodněji kombinovat s  hřebenovkou Vizovických vrchů. Z Horní skal je rovněž pěkný výhled na Bílé Karpaty.
11. Z Lačnovských skal vede polní cesta zpět na Vařákovy paseky, odtud se dá dostat zpět do Drnovic přes Ploštinu, nebo druhou stranou přes Samotu u Sochorů, kolem rekreačního zařízení „Elseremo“