Knihovna

Místní knihovna v Drnovicích
Drnovice 113
763 25 Újezd u Valašských Klobouk

E-mail: knihovna.drnovice@seznam.cz
WEB: www.knihovnadrnovice.wz.cz

Knihovnice:
p. Marie Zvončáková

Zřizovatel knihovny:
Obec Drnovice
Starosta – Tomáš Zicha
Tel. 577 350 870

Půjčovní doba:
Pondělí 13,00 – 15,00
Středa   10,00 – 13,00