Jubilea

 

Leden 2017
Častulík Josef, č.p. 139                   60 let

Březen 2017
Bodlák Josef, č.p. 55                      60 let

Květen 2017
Machů Terézia, č.p. 111                  60 let
Čurečková Anna, č.p. 52                75 let
Polčáková Marie, č.p. 10                80 let

Červen 2017
Jordán Vladimír, č.p. 28                 65 let
Szórád Ľubomír, č.p. 141              65 let
Tkadlec František, č.p. 80             65 let
Jatelová Vlasta, č.p. 3.                  80 let

Červenec 2017
Vašička Rostislav, č.p. 16.             60 let
Húšť Jaroslav, č.p. 79                    70 let
Častulíková Marie, č.p. 12             85 let

Srpen 2017
Častulík František, č.p. 35             65 let
Zichová Lidmila, č.p. 92                70 let

Září 2017 
Dorničák Oldřich, č.p. 98                60 let
Tichá Jana, č.p. 105                       60 let
Častulík Josef, č.p. 94                    80 let

Říjen 2015
Stružková Anděla, č.p. 46              80 let

Listopad 2017
Šerý Miloslav, č.p. 34                      60 let
Bodláková Ludmila, č.p. 119          60 let
Gerych Ivan, č.p. 73                       65 let
Vlček Jan, č.p. 8                            65 let
Barcuchová Marie, č.p. 41             85 let
Běloňová Jiřina, č.p. 63                 90 let