Jubilea

Leden 2018
Vlčková Františka, č.p. 8               90 let
Číž Jaroslav, č.p. 18                          65 let

Únor 2018
Janík Jaroslav, č.p. 46                     60 let
Chalupa Miroslav, č.p. 22              65 let
Zicha Josef, č.p. 129                         80 let

Červenec 2018
Chumchal Václav, č.p. 137           75 let
Vlčková Jana, č.p. 8                        60 let
Zichová Anna, č.p. 137                  65 let
Velísek Miroslav, č.p. 78              75 let

Srpen 2018
Strušková Anna, č.p. 33                75 let
Ovesná Jitka, č.p. 6                         70 let

 

Listopad 2018
Majzlík Ladislav, č.p. 75               65 let
Opravilová Vlasta, č.p. 71             75 let

Prosinec 2018 
Fojtů Karel, č.p. 61                          65 let
Švachová Marie, č.p. 45                70 let
Častulík Josef, č.p. 62                    65 let