Hospoda na dědině

Nachází se ve středu obce.
Má část výčepu, sál pro oslavy a svatby, přilehlou kuchyňku, dále kulečník, šipky a stolní tenis
kontakt: Drnovice 114, tel.: 577 350 870