Obecní symboly

Drnovický znak a praporObec Drnovice má od roku 2008 své obecní znaky – erb a prapor a to dle návrhu heraldika Miroslava Pavlů z Kelče.

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Drnovice
Drnovice byly vždy osadou rolnicko-pasekářského charakteru. Jejich dominantou je kostel sv. Anežky České, vysvěcený v r. 1991. Nedaleko obce stojí památník ze 70.let minulého století připomínající vypálení pasekářské osady Ploštiny nacisty v dubnu r. 1945, těsně před koncem II. Světové války.
Kompozice předkládaného návrhu drnovického znaku poukazuje na starobylost i současnost obce. K první písemné zmínce o existenci Drnovic se váže červená heraldická růže, známý atribut vizovického kláštera (růže představuje narážku na jméno kláštera – „Rosa Mariae“). Současnost je v návrhu prezentována zlatou korunou, atributem sv. Anežky České, patronky novodobého drnovického kostela. K této symbolice se váže i barva červená (respektive kombinace červené a stříbrné) coby barva královská a barva zemského znaku (sv. Anežka byla jak víme dcerou českého krále Přemysla Otakara I.). Dominantní podkladová zelená barva zastupuje tzv. mluvící znamení (jméno obce označuje ves jako sídliště vybudované „na drnu“ a druhá půlka podkladu znaku červená, znázorňuje krveprolití pasekářů osady Ploština). Stříbrné vlnité břevno ve dvou alternativních návrzích symbolizuje místní potok Vlárku. Lipové listy se váží k historii obce, kdy tento strom byl její nedílnou součástí. Pětiplamenný oheň ve spod znaku znázorňuje novodobý symbol Ploštiny. K návrhům znaku jsou připojeny i návrhy obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.